top of page
מרצים לבריאות, תזונה, ספורט

    מרצים לבריאות, תזונה, ספורט ואורח חיים בריא

הרצאות בזום

עידית לוי

(פניה בטופס בלבד)

מקורן של המחלות בימינו נעוץ באורח החיים שלנו. איך הגענו לכך,
איך מתמודדים עם חיים בתרבות השפע, שינוי והתמדה.

עידית לוי
no-zoom

ערגה גרנות-אשר

(פניה בטופס בלבד)

מדוע צריך ללמד אמנות בבתי הספר, הקשר בין יצירה ומזון,

טיפול רגשי באמצעות שפת האמנות.

ערגה גרנות-אשר
קורסי וידאו לקהל הרחב
bottom of page