top of page

פונטים בעברית לאתרי Wix //

1. Adler

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

2. Alef

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: ענת זפרניסיגלית תמיר - המפתח לשינוי

3. Almoni DL Bold 

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

4. Almoni DL Regular

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: מאגר מרצים

5. Arial

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

6. Asimon

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: פפירוס מוצרי נייר

 

7. ATLAS

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: Website

 

8. Gulash

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

9. Longlife

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

10. Miriam

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

11. Mixtape

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

12. Museum

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

13. Nekudot Bold

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

14. Omes

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

15. Open Sans Condensed

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: יעל שחר - הדרכת הורים ואימון בני נוער

 

16. Shabazi Bold

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

17. Suez One

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

 

18. Tahoma

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: רם דונל - הזכות לגדול איתה

19. Arimo

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

20. Rubik

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

21. Varela Round

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: קורסים דיגיטלים לקהל הרחב

22. Assistant

אילה - עיצוב תדמית. בנייה, עיצוב, ניהול וקידום אתרים באינטרנט.

דוג' לאתר: האתר לתדמית ושפת גוף

 

 

bottom of page