top of page
Holiday Presents

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

מתנות בעסקים

מאת: אילה וייס

מי לא אוהב מתנות? כולנו אוהבים יחס אישי והענקת מתנה היא דרך טובה לתת תשומת לב ותחושה נעימה.
מתנה בעסקים, נועדה לעיתים לקדם פרסום של מוצר, אך במרבית הפעמים היא דרך מקובלת להביע הוקרה ריגשית. יחד עם זאת חובה להקפיד על כך שהמתנה לא תהיה ראוותנית/גדולה/יקרה מידי כדי שלא תתפרש כשוחד אלא כקידום אווירה עיסקית חיובית.
מעבר לקידום עסקים, מתנות ניתנות גם בארועים מיוחדים, הוקרת תודה, חגים, ימי הולדת, ואף השתתפות בצער - מחלה, אבל וכד'.

הביטוי "תרבות המערב" מתייחס לתרבות באירופה, בארצות-הברית, ובמידה רבה גם בישראל. בעולם המערבי ישנם כללים בסיסיים ודומים להתנהגות בעסקים אך הקודים העיסקיים והחברתיים בתרבויות זרות כתרבות המזרח הרחוק עשויים להיות שונים מאוד מן התרבות אליה אנו רגילים ועל כן כדי לבנות מערכת יחסים תקינה בין אנשי עסקים, צריך ללמוד את חוקי המדינה אליה יוצאים, כתנאי הכרחי להצלחה עיסקית.

מתנות מקדמות את התקשורת הבין-תרבותית, אך יחד עם זאת כחלק מהתחשבות בזולת, ושמירת כבודו וזכויותיו יש ללמוד מה מותר לתת כמתנה ומה אסור.

איסורים בהענקת מתנות - להלן מס' דוגמאות:
 

 • צבע בגדי האבל הנהוג ביפן הוא לבן, לכן אין לעטוף מתנות בנייר לבן ואין להביא פרחים לבנים (צבע המוות).

 • צבעי האבל הנהוגים בהונג קונג הם כחול ולבן, לכן אין לעטוף מתנות בנייר כחול/לבן.

 • אין להעניק שעון כמתנה בסין ובהונג קונג. השעון מסמל מוות - הלוויה.

 • אין להעניק מספריים או סכינים, המרמזים קטיעת מערכות יחסים, בסין ובהונג קונג.

 • ישנן מדינות שבהן מספרים מסויימים מסמלים מזל רע ולכן יש להתחשב בכך בעת מתן מתנה בעלת מס' חלקים. לדוג': המספר 4 אצל היפנים והקוראנים. המספר 2 בהונג קונג.

 • במזרח התיכון אין להעניק ממחטות, המסמלות פרידה ודמעות.

 • מתן בושם לצרפתי זה כמו להעניק קרח לאסקימוסי.

 • בהודו, אין להביא מתנה עם ציור של פרה (לדוג': שוקולד ישראלי). הפרות בהודו קדושות.

 • זר פרחים בגרמניה יש להביא ללא אריזה.

 • אין להעניק פרחים סגולים במקסיקו וברזיל.

 • בירדן, אין להביע חיבה יתרה לחפץ בבית או במשרד המארח היות והוא עלול להרגיש חובה לתיתו במתנה.

 • במתנות עליהן מודפס שם החברה, רצוי לא להבליט את סימני הלוגו.

 • במדינות ערב יש להגיש מתנות תמיד ביד ימין. יד שמאל נחשבת לא נקיה.

 • ביפן ובסין ובהונג קונג חשוב להגיש מתנות בשתי ידיים.


מתנות עיסקיות קטנות מומלצות:
פרות, ממתקים, פרחים, חפצי משרד כגון: עטים מיוחדים, מזכרות מהארץ.

"העולם הוא כמו מראה: מה שאתה נותן לו - הוא מחזיר לך" / לודוויג בורגה

אילה וייס, עיצוב תדמית.
 

bottom of page