Young Teacher

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

תדמית המורה בכיתה, כמנוף להצלחה בהוראה

מאת: אילה וייס

מקובל לחשוב ש"תדמית" היא מילת מפתח בתחום העסקים. מסתבר שלתדמית שלנו יכולת להשפיע על מגוון תחומים בחיינו ואף בתקשורת מורה-תלמיד. פרזנטזיה נכונה של המורה בכיתה היא כלי חשוב שעשוי לשפר ריכוז ומוטיבציה של תלמידים וכך גם רמת השגיות.

האבחנה היא בשני כיוונים:
1. תדמית המורה בעיני התלמיד.
2. תדמית המורה בעיני עצמו.

תלמיד האוהב את מורהו - חיבה יתרה זו מתרחשת לא בגלל נושא מעניין עליו מדבר המורה, אלא בגלל אישיותו. זו נקודת הפתיחה. כאשר תלמיד מרגיש חיבור ריגשי למורה שלו, הוא מנסה למצוא חן בעיניו, משתף פעולה בנילמד בכיתה וכך הדרך לשיפור ההשגים קצרה.
לרוב, ילדים בגיל הרך מתייחסים למורה אהוד כאל הורה נוסף. תלמיד צעיר מרגיש כי כל הנחיה אותה הוא מקבל מחייבת ביצוע כאילו אימו או אביו ביקשוה.
תלמיד האוהב מורה, מטבע הדברים ישתוקק להצליח יותר במקצוע אותו הוא מלמד.

אך ההשפעה אינה רק חד כיוונית. לא רק התלמיד מושפע מתדמית חיובית של מורה.
מורה אהוד ומקובל ע"י תלמידיו, תהיה לו מוטיבציה אישית גבוהה יותר, הוא ישקיע יותר במלאכת ההוראה, תחושתו כלפי עצמו תהיה טובה ותגרום לו לשיפור עצמי.

המורה הוא כשחקן, כאשר התלמידים הם הקהל שלו. מורה טוב הוא זה אשר יודע כיצד להלהיב ולהעלות את רמת הקשב והריכוז של תלמידיו.
תכונות אלו ניתנות ללמידה, המודעות היא הצעד הראשון.

מהם הכלים לתדמית נכונה בכיתה?

תדמית אישית - לבוש מסודר, מראה מטופח, הקפדה על תסרוקת ואיפור. פנים קורנות, מאירות ומחייכות.

התאמה בין מסר מילולי - ה"מה" לבין המסר הבלתי-מילולי - ה"איך" ע"י:
תנועות ידיים, תנועות גוף - יציבה, קשר עין, טונציה, הבעות פנים.
מורה אשר יעמוד לפני כיתה בידיים משולבות, בפנים רציניות, קול מונוטוני ומבט כלפי הלוח, נקודה בחלל האויר או יקריא מתוך דפים וינסה להעביר מסר, התוצאה תהיה שיעמום וחוסר קליטה של הנאמר.

מורה אשר יציבתו תהיה איתנה וימנע מישיבה מאחורי שולחן, הבעות פניו נעימות ואף מחייכות, טונציית הקול משתנה בהתאם למסר ויקפיד על קשר עין עם תלמידיו, יצור עניין ויעלה את רמת הריכוז בכיתה ואת המוטיבציה ללמידה.

קשר עין והתבוננות חשובים גם כדי לקלוט שדרים מצד התלמידים. שפת הגוף של תלמידיו וניתוחה המהיר יתנו לו את הכלים האפקטיביים ביותר לבדוק את רמת הקשב ולשנות התנהגויות בהתאם לה.

מילת המפתח היא: מודעות. מורה המודע לעצמו ולנעשה סביבו בכיתה והמבין כי כדי להעביר נכון מסר מילולי יש צורך בדרך נכונה, הוא זה אשר יצליח בתפקידו.

אילה וייס, עיצוב תדמית.