Man in White Shirt

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

מדריך להתנהגות אסרטיבית

מאת: עוזי שחף

להתנהגות האסרטיבית הנשענת על פילוסופיית חיים, מיוחסת חשיבות גדולה ביותר, כאשר מדובר ברצון לממש מטרות וצרכים בסיסיים, מבלי לפגוע בצרכי הזולת.
על מנת שנצליח להשיג את מבוקשנו ולעמוד על זכויותינו, נצטרך לפעול ולהגיב בצורה חיובית ופרודוקטיבית אשר תספק ככל שניתן את צרכינו הבסיסיים על מגוון תחומיהם.

התנהגות אסרטיבית היא:

 1. היכולת לבטא באורח ברור, חד ופשוט, דעות ועמדות, ובפרט כאשר אינן מקובלות, מבלי לפגוע בזולת.

 2. היכולת הרגשית והמנטאלית להתמודד בהצלחה ובאופן ענייני, במצבי לחץ ובמצבים לא נעימים.

 3. היכולת לנהל משא ומתן להשגת מטרות אישיות מול אלה אשר שואפים גם הם להשיג מטרות דומות.

 4. היכולת לבטא באופן ישיר ואמיתי רגשות חיוביים או השגות שליליות ללא מבוכה, פחד או חרדה.


על מה נשענת הפילוסופיה האסרטיבית?
הרעיון העומד מאחורי הפילוסופיה האסרטיבית נשען על מספר טיעונים מרכזיים:

 1. כל בני האדם שווים ולכולם צרכים אנושיים בסיסיים.

 2. צרכים אלה נחלקים למספר רמות, כגון: צרכי השתייכות, בטחון, הגשמה עצמית, אהבה והערכה וצרכי קיום בסיסיים.

 3. המערכת החברתית (ובכללה שוק העבודה) אינה מספקת לנו את צרכינו כדבר מובן מאליו ולכן עלינו להאבק למענם, תוך ידיעה ברורה ש:

 • לכל אדם הזכות לקבוע מה טוב ופחות טוב בשבילו ולקבוע ע"י כך סדרי עדיפויות.

 • לכל אדם הזכות, לא לקבל נורמות חברתיות כמובנות מאליהן ולהאבק על הוויתה של פילוסופיית חייו הפרטית.


מכאן נסיק שהתנהגות אסרטיבית היא בעצם סגנון התנהגות אשר נשען על פילוסופיית חיים, ונועד לספק את צרכינו ברמות השונות מבלי לפגוע בזולת, תוך שמירה מוחלטת על כבודו וזכויותיו.
ההתנהגות האסרטיבית נועדה להקל עלינו בהגשמת צרכינו האנושיים והבסיסיים (עפ"י "מדרג הצרכים"), כגון:

 1. צרכי קיום ובטחון - הבטחת זכויותינו בתחום העבודה, הצרכנות, המשפחה והחברה וכן היכולת להציב גבולות בפני תביעות סביבתנו הטבעית תוך שמירה על זכויותינו ועל האינטרס האישי.

 2. צרכי השתייכות - האפשרות לבטא באופן ישיר רגשות חיוביים או שליליים ולבנות ע"י כך מערכת יחסים טובה וחיובית.

 3. צרכי העבודה - הצורך בקבלת קרדיט והערכה על השגינו בתחומים שונים.

 4. צרכי מימוש והגשמה עצמית - צורך זה מבטא את הרצון לקחת יוזמה בכל תחומי החיים ואת היכולת לקבל החלטות. את הרצון ליצור הזדמנויות שיובילו להצלחה, והיכולת לדחות ביקורות הפוגעות ב"אגו" שלנו.


מהו טיפוס אסרטיבי?
הטיפוס האסרטיבי הוא זה הפועל באורח תמידי לקידום מטרותיו מבלי לפגוע בזכויותיהם ובכבודם של הנמצאים בסביבתו. האדם האסרטיבי יודע לקבל החלטות, ומבטא את רגשותיו ורצונותיו באורח חיובי, יעיל, ופרודוקטיבי.

מדוע חשוב להתנהג באורח אסרטיבי?
סגנון ההתנהגות האסרטיבי נחשב לסגנון התנהגותי נלמד, כתוצאה מחשיפה לערכים המאפיינים אותו. למרות זאת, אין כל בני האדם נחשפים במידה שווה לפילוסופיה האסרטיבית. הסיבות העיקריות המונעות מן היחיד להחשף לסגנון ההתנהגות האסרטיבית הן:

 1. חשיפה אישית לערכים המדגישים חוסר שיוויון בין בני אדם.

 2. חינוך המטיף לויתורים והקרבה יתרה למען הזולת, הפוסל הבעת דעות, מחשבות או רצונות.


היחיד אשר יפנים ערכים אלה יפתח בדר"כ את התכונות הבאות:

 1. לא ייחס חשיבות מרובה לצרכיו האישיים ויעדיף במידת מה את צרכי הזולת בצורת הענקה, ללא קבלת תמורה הולמת.

 2. יגיב בדר"כ בהתפרצויות כמו כעס וצעקות על כל אקט שיתפרש כפגיעה בזכויותיו, במקום לערוך בירור ענייני, שקט ורציני.

 3. ידרוש מסביבתו להתנהג בצורה מתבקשת מאליה, ללא הבעת עמדותיו ורצונותיו באופן ישיר, חד וברור.

 4. יעדיף להמתין לגאולה שתבוא ולא ייזום אקט לשינוי במצב.


המתאפיינים בחוסר מיומנות אסרטיבית, יתקשו בסיפוק צרכיהם הבסיסיים הכוללים בין היתר את צרכי ההשתייכות, הצורך לקבל חיזוקים ואהבה, הצורך למימוש והגשמה עצמית ואת הצורך להגן בצורה אופטימלית על אינטרסים וזכויות אישיות.

סגנונות תגובה: פאסיבי, אגרסיבי ופאסיבי-אגרסיבי, לעומת הסגנון האסרטיבי
ההתנהגות האסרטיבית מתאפיינת בסגנון תגובה הנשען על חוכמת חיים, ובדרך כלל משיגה את תוצאותיה החיוביות ע"י בירור ענייני ונינוח. בהשוואה לסגנון האסרטיבי, משיגים הסגנונות: הפאסיבי, האגרסיבי והפאסיבי-אגרסיבי את ההיפך הגמור. ע"י אפיון ההיבטים ההתנהגותיים והרגשיים בסגנונות התנהגות אלה, נוכל לעמוד על יתרונה הברור של הגישה האסרטיבית.

סגנון תגובה פאסיבי
הפילוסופיה העומדת מאחורי סגנון התגובה הפאסיבי, היא הרצון להישרד וחשש מפגיעה על-ידי הסביבה. כאשר נבחן את סגנון התגובה הפאסיבי נגלה, כי כתוצאה מהרצון העז למצוא חן ומחשש לתגובת הסביבה לאקט, כגון: הבעת דעה, ביקורת וכו'... לא מבטא הטיפוס הפאסיבי את עמדותיו באופן ישיר, או שאינו מביעם כלל. הטיפוס הפאסיבי לא עומד על זכויותיו גם כשאלה ברורים לחלוטין, ונמנע ככל האפשר מלהגיב לביקורת. מגוון התנהגויות זה, יגרום לו לעיתים למלא אחר דרישות חריגות מצד הסביבה או הממונים עליו. שפת גופו וטון דיבורו יהיו רפויים וחלשים, יסגירו את חסרונותיו ויעודדו את הסביבה הטבעית לנצל חסרונות אלה. טיפוס זה הנמנע מלהביע את דעותיו, נמנע מסיפוק צרכיו הבסיסיים, ואף ממלא לעיתים דרישות חריגות הנתבעות ממנו, ירגיש ממורמר ולא רצוי, דימויו העצמי יפגע ואף יפתח רגשי נחיתות.

סגנון תגובה אגרסיבי
"ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה". חשיבה פילוסופית זו, היא המנחה את סגנון התגובה האגרסיבי. כאשר נבחן סגנון תגובה זה נגלה, כי כתוצאה מהרצון לנצח בכל מחיר ומהרצון העז להוכיח "שהוא צודק והם טועים", מבטא הטיפוס האגרסיבי את דעותיו בצורה תוקפנית, נוטה לדרוש מסביבתו דרישות מוגזמות ולא מוצדקות ודוחה כל ביקורת גם כשהיא עויינת.

בהשוואה לטיפוס הפאסיבי שלא עמד על זכויותיו, עומד הטיפוס האגרסיבי על זכויותיו בתוקפנות, באורח בוטה וללא התחשבות בצרכי הזולת. שפת גופו תשדר דינאמיות יתרה, קפיציות וחדות תנועתית, וטון דיבורו ישמע על-פי רוב תקיף וצורמני. הנוכחות הרבה בשפת גופו של הטיפוס האגרסיבי, תסגיר את אופיו ותקבע במהרה את היחס שיקבל.
סביבתו הטבעית תסרב לקבל את גישתו התקיפה, מה שיגרום לו לאיבוד שליטה עצמית, לעצבים מיותרים ולמתיחות. הסגנון האגרסיבי יוביל את הנוהג בו למצב של מלחמה מתמדת מול סביבתו הטבעית, שתתאים את תגובותיה לסגנונו, דבר שיחריף את המצב.

סגנון תגובה פאסיבי-אגרסיבי
סגנון התגובה הפאסיבי-אגרסיבי כשמו כן הוא, מאחד את 2 הסגנונות הקודמים. הרעיון העומד מאחורי סגנון זה הוא ההרגשה, ש"כולם מנסים לסדר אותי כיוון שאני חלש יותר". הטיפוס הפאסיבי-אגרסיבי מגיב בפאסיביות בכך שאינו יוזם דרכים יעילות לסיפוק צרכיו, ועל אותו מישור נוקט באקט אגרסיבי עקיף, נרמז ולא גלוי, כביטוי לחולשתו וכנקמה לסבל הנגרם לו.
טיפוס זה נוהג להתבטא בשפה צינית, יחכה לשעת הכושר על-מנת לגמול ולהתחשבן, יתחמק ממתן הסברים הגיוניים למחדליו ע"י המצאת תרוצים ושקרים, וברוב המקרים יסרב לקבל כל אחריות למחדליו. טון דיבורו יהיה עוקצני ושפת גופו תשדר נוקשות יתרה. הפאסיביות אשר באה לידי ביטוי בהעדר היכולת לבטא רצונות ורגשות בדרך ישירה וחד משמעית, והאגרסיביות שמקורה ברצון להעניש ולגמול מה שלא תמיד מצליח, יביאו בדר"כ טיפוס זה למצב של פאסימיות, התמרמרות והרגשה כללית של חוסר סיפוק.

סגנון תגובה אסרטיבי
הרעיון הפילוסופי העומד מאחורי הסגנון האסרטיבי טוען, שיש אפשרות להשגת תוצאות חיוביות ע"י בירור וניתוח עניינים. סגנון התגובה האסרטיבי, מושתת על גישה ישירה וכנה של דעות ועמדות, פיתוח היכולת לקבל ביקורת עניינית ועל סיפוק אינטרסים בסיסיים תוך שמירה על כבוד הזולת. הטיפוס האסרטיבי מתאפיין ביכולתו להענות לדרישות הסביבה - היענות סלקטיבית, תוך הפעלת שיקול דעת ביכולתו לקבל ביקורת ולהתגונן במידת הצורך. שפת גופו תשדר נינוחות ושלוות נפש וטון דיבורו יהיה מתון ושקט. הוא ישתף את סביבתו בהתלבטויותיו, יאפשר לה להגיב ויתחשב בדעתה בגבולות הסבירים. הסגנון האסרטיבי ישווה לנוהג בו מימד של נינוחות, בטחון עצמי ודימוי עצמי חיובי. הטיפוס האסרטיבי יזכה להרגשת איזון כללית, סיפוק חיובי וגישתו לחיים תהיה בדר"כ אופטימית וחיובית.

עוזי שחף, יועץ תעסוקתי.