Friends Drinking Coffee

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

תקשורת אפקטיבית

מאת: יואב ברנזון

מהי תקשורת אפקטיבית וכיצד ניתן להגיע באמצעותה לתוצאות?

תקשורת תוצאתית

תקשורת אפקטיבית היא תקשורת המובילה לתוצאה הרצויה לכם. אנשים רבים מתקשים, פוחדים או לא יודעים לתקשר באופן תוצאתי, וכתוצאה מכך הם מגבילים את ההישגים שלהם בעבודה, באהבה וביתר תחומי החיים.

המיוחד בתקשורת אפקטיבית שהיא מתמקדת בתוצאה שאליה אנו רוצים להגיע ולא במגבלות או בפחדים שלנו. תקשורת אפקטיבית מאפשרת לנו להתקדם בחיינו, ולהשיג את המטרות שלנו בצורה מיידית.

טכניקות תקשורת אפקטיביות במיוחד

מכירה חיובית - מכירה חיובית היא תקשורת אמיתית שמתמקדת רק בצד החיובי של עצמנו ושל החיים. באמצעות תקשורת חיובית אנו מציגים את עצמנו לחברה ולעולם רק דרך העוצמות שלנו ומתעלמים לחלוטין מהחולשות שלנו. תקשורת חיובית היא תקשורת מכירתית שמבוססת על פרשנות חיובית ולא על פרשנות ריאלית. למשל, "אני מעולה ביחסי אנוש!!" במקום "אני די טוב ביחסי אנוש למרות שזכור לי שפעם הייתה לי בוסית שפיטרה אותי כי ...".

מסרים תוצאתיים - מסרים תוצאתיים מתמקדים רק בתוצאה שאליה אנו שואפים. באמצעות מסרים תוצאתיים אנו מציגים את עצמנו לחברה ולעולם רק דרך התוצאות שאנו מסוגלים ורוצים להשיג. למשל, "אני מסוגל לפתור לך את הבעיה הזאת!!" במקום "לא עשיתי זאת אף פעם, לכן אני לא בטוח שאני אצליח לפתור עבורך את הבעיה הזאת".

אריזה עצמית - באמצעות אריזה עצמית אנו למעשה מתייחסים לעצמנו כאל מוצר מכירתי ואנו "אורזים" את עצמנו כדי להשיג מטרות ספציפיות. למשל, אנו מאמצים סגנון לבוש מסוים כדי לשכנע אחרים לגבי הזהות והכישורים שלנו, אנו מעצבים את המשרד או את הבית שלנו כדי להשיג מטרות עסקיות או רומנטיות, אנו מחליפים את השם שלנו או את שם המשפחה שלנו כדי להעביר מסר לעולם לגבי זהותנו המקצועית או האישית וכו'.

שפת גוף - שפת גוף היא חלק קריטי בהעברת מסרים אפקטיבית. באמצעות שפת הגוף אנו משלימים ומעבים את המסרים המילוליים שלנו, ודואגים שהם יהיו מתואמים ביניהם. למשל, מבט נעים וחיוך רגוע שמלווה העברת מסר מסוים תדגיש את אמינותו במקום העברת אותו המסר המילולי אגב השפלת עיניים, הפניית המבט לצדדים או גירוד באף.

החליפו את התקשורת שלכם לתקשורת אפקטיבית

חשוב להבין שכדי להשיג מטרות ותוצאות יש לעשות שימוש בתקשורת אפקטיבית. מי שאינו עושה שימוש בתקשורת אפקטיבית ואינו מחדד ומלטש את צורות ההתבטאות ואת שיטות העברת המסרים שלו - יתקשה מאוד להשיג את מטרותיו בחיים.

תקשורת ריאלית או משקפת, כלומר תקשורת שבה אתם פורסים את כל האינפורמציה שיש לכם בפני הצד המקשיב ומאפשרים לו לשפוט ולבחור ממנה את מה שהוא רוצה, היא תקשורת לא אפקטיבית בעליל. תקשורת כזאת היא תקשורת שאינה מכוונת מטרה או תוצאה אלא היא "מפוזרת" וחסרת תכלית. רק תקשורת סלקטיבית ומכוונת מטרה היא תקשורת תכליתית שמסוגלת להביא לתוצאות בצורה יעילה ומהירה.

וטיפ לסיום:
אם ברצונכם להשיג מטרה בחיים - סננו את כל האינפורמציה שיש לכם, בחרו מתוכה רק באינפורמציה שמשרתת את המטרה הזו והציגו אותה בצורה בוטחת, מלוטשת וחדה בפני שומעיכם.

יואב ברנזון, מאבחן ומטפל רב-תחומי במשברים בזוגיות ובקריירה.