Volunteer Group

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

תקשורת בין אישית כבסיס להשגת שיתוף פעולה

מאת: מאיר לירז

הצלחתך תלויה במידה רבה באנשים אחרים ובמידת שיתוף הפעולה שאתה מצליח ליצור בעבודת צוות, אלא אם כן אתה פועל על אי בודד. כמנהל (ובכלל) אתה חייב לדעת כיצד להשיג שיתוף פעולה עם אחרים, והבסיס להשגת שיתוף פעולה הוא תקשורת בין אישית. אנשים מכירים בצורך לתקשר אך מתקשים בכך. בדומה לקיפודים של שופנהואר הם רוצים להתחבר, ורק הקוצים מונעים זאת מהם. מילים עשויות להישמע או להיראות דומות, אך הן אינן. קיימים מחסומים מסוגים שונים בין הדובר ובין מקבל המסר. אם מחסומים אלו לא יוסרו, המסר יעוות ולא יגיע ליעדו.

מחסומי תקשורת:

לשמוע מה שאנו רוצים לשמוע
מה שאנו שומעים או מבינים כשמישהו מדבר איתנו מבוסס במידה רבה על נסיוננו והרקע שלנו. במקום לשמוע מה שאנשים סיפרו לנו, אנו שומעים מה שאנו מפרשים כדבריהם. יש לנו דעות מגובשות מראש לגבי מה אנשים עומדים לומר ואם מה שהם אומרים אינו מתאים למסגרת ההתייחסות שלנו, 'נסדר' זאת כך שיתאים.

התעלמות ממידע סותר
אנו נוטים להתעלם ממסרים הסותרים את השקפתנו או לדחות מסרים כגון אלו. אם איננו דוחים אותם, אנו מוצאים דרך כלשהי לתמרנם ולעצב את ם כך שיתאימו להשקפות המוקדמות שלנו. כאשר מסר אינו עולה בקנה אחד עם השקפות קיימות, הקולט דוחה את תקיפותו, נמנע מחשיפה נוספת למסר זה, שוכח אותו בנקל ומעוות בזכרונו את מה ששמע.

תפיסות לגבי הדובר
קשה להפריד בין מה שאנו שומעים ובין תחושותינו לגבי האדם האומר זאת. אנו עלולים לייחס לדובר מניעים שאינם קיימים. אם אנו מחבבים מישהו אנו נוטים יותר לקבל את דבריו - בין אם נכונים או שגויים - יותר מאשר אדם שאיננו מחבבים.

השפעת קבוצה
הקבוצה איתה אנו מזדהים משפיעה על גישותינו ותחושותינו. מה שהקבוצה שומעת תלוי באינטרסים שלה. עובדים נוטים יותר להקשיב לעמיתיהם, השותפים לנסיונם, מאשר לגורמי חוץ, כגון מנהלים או פעילי האיגוד המקצועי.

אנשים שונים מפרשים עבודה בדרכים שונות
בעיקרון, שפה היא שיטה להשתמש בסמלים לצורך ייצוג עובדות ותחושות. במובן הצר, אין ביכולתנו להעביר משמעות. כל שאנו יכולים לעשות הוא להעביר מילים. אל לך להניח כי מכיוון שמשהו הוא בעל משמעות מסוימת לגביך, תהיה לו אותה משמעות לגבי אדם אחר.

תקשורת בלתי-מילולית
כאשר אנו מנסים להבין את משמעות דברי הזולת, אנו מקשיבים למילים אך גם משתמשים ברמזים אחרים מעבירי משמעות. אנו מקשיבים לא רק למה שאנשים אומרים אלא גם כיצד אומרים זאת. אנו בונים רשמים על בסיס מה שמכונה "שפת הגוף" - עיניים, צורת הפה, שרירי הפנים, ואפילו תנוחה. יתכן וידמה לנו שניתן ללמוד משפת הגוף של אדם יותר ממילותיו אולם, גם יש מרחב עצום של פרשנות מוטעית.

רגשות
רגשותינו מגוונים את יכולתנו להביע מסר אמיתי או לקלוט מסר זה. כאשר אנו חשים חוסר בטחון או דאגה, הדברים שאנו שומעים נראים לנו מאיימים יותר, בהשוואה למצב של תחושת בטחון והשלמה עם העולם. כאשר אנו כועסים או מדוכאים, אנו נוטים לדחות דברים שבדרך כלל נראים כבקשה הגיונית או רעיון טוב. במהלך וויכוח לוהט, נאמרים דברים רבים שלא יובנו או יעוותו.

רעש
כל הפרעה לתקשורת היא 'רעש'. זה עשוי להיות רעש במובן המילולי, המונע השמעת המסר, או רעש ציורי בצורת מידע המסיח את הדעת או מידע מבולבל, המעוות משמעות או מסתיר אותה.

גודל
ככל שהארגון גדול ומורכב יותר, כך בעיית התקשורת חמורה יותר. ככל שהמידע צריך לעבור דרך מספר רב יותר של רמות ניהול ופיקוח, כך יש יותר הזדמנויות לעיוות או אי-הבנה.

התגברות על מחסומי תקשורת:

הסתגלות לעולמו של הקולט
נסה לנבא את ההשפעה של מה שאתה עומד לכתוב או לומר על תחושות הקולט וגישותיו. התאם את המסר לאוצר המילים, האינטרסים והערכים של הקולט. הישמר מפני פרשנות מוטעית של המידע בגלל דעות קדומות, השפעת אחרים ונטיית אנשים לדחות מה שאינם רוצים לשמוע.

השתמש במשוב
עליך להבטיח קבלת מסר חוזר מהקולט וממנו תוכל ללמוד עד כמה הבין.

השתמש בתקשורת פנים-אל-פנים
כל אימת שהדבר אפשרי דבר עם אנשים במקום לכתוב להם. כך תקבל משוב. תוכל להתאים את המסר שלך או לשנותו, בהתאם לתגובות. תוכל להעביר את המסר בדרך יותר אנושית ומובנת - הדבר יעזור לך להתגבר על דעות קדומות. לעתים קרובות ניתן למתוח ביקורת מילולית בצורה קונסטרוקטיבית יותר מאשר נזיפה שנשמעת תמיד חמורה יותר.

השתמש בחיזוקים
יתכן שיהיה עליך להציג את המסר שלך בדרכים שונות כדי שיובן. הדגש שוב את הנקודות החשובות ועקוב אחר המסר.

השתמש בשפה ישירה ופשוטה
זה נראה מובן מאליו. אולם, אנשים רבים מעמיסים על דבריהם מילים מקצועיות, מילים ארוכות ומשפטים מפוצצים.

התאם את הפעולות למילה
תקשורת צריכה להיות אמינה כדי שתהיה אפקטיבית. כאשר אתה אומר שאתה עומד לעשות משהו, עשה זאת. בפעם הבאה רבים הסיכויים שיאמינו לך.

השתמש בערוצים שונים
ישנה תקשורת הדורשת תכתובת כדי שהמסר יעבור בצורה מדויקת וללא שינוי בדרך המסירה. אולם, כל אימת שהדבר אפשרי, הוסף מילים בעל-פה לתקשורת הכתובה. לעומת זאת, יש לחזק תדרוך בעל-פה, באמצעות מסר כתוב.

צמצום בעיות גודל
אם באפשרותך, צמצם את מספר דרגי הניהול. נסה לעודד מידה סבירה של חוסר רשמיות בתקשורת. דאג לקיבוץ מספר פעילויות כדי להקל על התקשורת בנושאים המעניינים את הכל.

מאיר לירז, מחבר הספר "המדריך השלם לניהול עסק עצמאי" וספרים נוספים בתחום הניהול והעסקים.