Giving a Speech

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

טון דיבור

מאת: יואב ברנזון

מדוע לטון הדיבור שלנו יש השפעה מכרעת על המסרים שלנו?

הטון חשוב יותר מאשר המסר

רוב האנשים אינם מבינים שטון הדיבור שלהם חשוב יותר מאשר תוכן הדברים שלהם. אתם יכולים לומר משהו חשוב מאוד אך בטון לא חשוב, והמסר ילך לאיבוד כי אנשים לא יקשיבו. אתם גם יכולים לומר משהו לא חשוב בטון חשוב - ואנשים יקשיבו, לפחות בדקות הראשונות.

הטון חשוב יותר מהמסר מכיוון שהאוזן שומעת קודם כל את המוסיקה ורק לאחר מכן את המילים ואת משמעותם. אנשים שמדברים בקול מעצבן, בקול מתוח, בקול לחוץ או כעוס, בטון מאיים או בקול מתבכיין - הם בעלי השפעה נמוכה על אנשים אחרים, משום שהם יוצרים חומה בינם לבין אחרים ואינם מאפשרים לתוכן המסרים שלהם לעבור.

דברי חכמים - בנחת נשמעים

אם יש לכם דבר חוכמה לומר - אמרו אותו בצורה חכמה. חשוב להבין, שלא רק המסר חשוב אלא גם איך אומרים אותו. מסר חכם המובע בצורה חכמה - הוא מסר קוהרטני, אחיד ושלם המשכנע יותר מאשר מסר כפול.

מסר כפול הוא למשל תוכן חכם המובע בצורה ילדותית ולא רצינית או מסר טיפשי לחלוטין המובע בצורה שקולה ורצינית. השתמשו במסרים אחידים ולא במסרים סותרים או כפולים.

טון נשי וטון גברי

הטעות הגדולה של נשים וגברים היא שימוש בטון של המין השני. נשים שמשתמשות בטון גברי הורסות את מערכות היחסים שלהן עם גברים וגברים שמשתמשים בטון נשי הורסים את מערכות היחסים שלהם עם נשים.

טון נשי הוא טון רך, סובלני, מתחשב ומכיל. טון גברי הוא טון סמכותי, יציב, ממוקד ומדוייק. נשים שעושות שימוש בטון נשי יוצרות הרמוניה ושיתוף פעולה מצד הגברים שלהן, ואילו גברים שעושים שימוש בטון גברי יוצרים הרמוניה ופרגון מצד הנשים שלהם.

וטיפ לסיום:
טון דיבור חשוב הרבה יותר מהתוכן - משום שהאוזן שומעת את הטון יותר מהתוכן.

יואב ברנזון, מאבחן ומטפל רב-תחומי במשברים בזוגיות ובקריירה.